Dr. Fritz-Albert Popp

v 70. letech 20. století během výzkumu skrytých příčin vzniku rakoviny zjistilže DNA shromažďuje a uchovává fotony.

Dr. Fritz-Albert Popp objevitel biophotonů


Popp dospěl k závěru, že
všechny možné formyživota absorbují do své DNA fotony. Týká se to i bakterií, rostlin, hmyzu a ryb. V určitýchpřípadech vypozoroval, že dokonce mezi organismy dochází k výměně světla. Když Popp otevřel molekulu DNA pomocí chemické látky známé jako ethidium bromid, vyvalili se z ní tisíce fotonů. Ukázalo se, že každá molekula DNA je jako drobný optický kabel. Fotony v DNA kmitají po celou dobu rychlostí světla tak dlouho, dokud je tělo potřebuje.