Co je Biofoton?

V biologii se dnes stále více mluví o biofotonové světelné komunikaci. Jak bylo vědci prokázáno tato je nedílnou součástí mnoha regulačních procesů v živých organismech. Tento holografický buněčný ekvivalent nervové soustavy je sofistikovanou komunikační sítí, která pracuje v rámci DNA a k předávání dat využívá světla. Je mnohem rychlejší než nervová soustava.

Objevitelem funce biofotonů v živém organismu je Dr. Fritz-Albert Popp