Biofotonová terpie je alternativnií léčebná metoda přístrojem Chiren®

Lidé všech věkových kategorií mohou mít značný prospěch z této jedinečné neinvazivní terapie.

Tato bylo objevena Johanem Boswinkel, holandským fyzikem. J. Boswinkel vynalezl wellness přístroj nazvaný Chiren, založeným na objevu, že všechny živé buňky, vyzařují světlo neboli biofotony.

Zdravotní stav závisí na stavu světla v těle. Energie není v těle distribuována náhodně, ale teče podél určitých cest nebo-li meridiánů, které byly již pred tisíci lety objeveny čínskými lékaři .

Přístroj chiren nám umožňuje kontrolovat kvalitu světla nebo emise biophotonů ve všech tělesných systémech přes meridiány. Dále pak identifikuje a odstraňuje poruchy v energetickém těle, transformuje chaotické světlo do koherentního světla, a obnovuje komunikace mezi buňkami. Obnovením soudržnosti biophotonů, Chiren poskytuje tělu výjimečný způsob stimulace a tím mu pomáhá k samoléčbě.

Výhody biofotonové terapie

  • Není třeba  ústně něco užívat

  • Měří stav světla v těle

  • Řeší příčinu onemocnění na hluboké úrovni

  • Balancuje všechny orgány a orgánové soustavy

  • Stimuluje imunitní systém

  • Aktivuje samoregenerační schopnost těla

Video jak probíha terapie